TRÄGOLV

Valbensparkett och Stavparkett

Det är en startfiskbensparket. Dess namn hänvisar till formen på fiskben. Den kännetecknas av att den är anordnad i 45 grader i naturlig form och utan någon typ av skärning i biten.